Oferta

1. NAUCZAM INDYWIDUALNIE, zgodnie z wymaganiami i potrzebami ucznia. (KOREPETYCJE)

Polecam je osobom, które  czują się lepiej sam na sam z nauczycielem lub potrzebują odmiennego systemu nauczania. Zapewniam poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę sprzyjającą wspólnej pracy, odpowiednią do osobowości ucznia.

Godzina zegarowa zajęć kosztuje 60 zł. Do negocjacji w przypadku większej niż jedna tygodniowo lekcja!
 

2. TWORZĘ GRUPY KILKUOSOBOWE. dowolnie skomponowane i ulegające zmianom (powiększeniom, zgodnie z wolą grupy oraz zapotrzebowaniem). (KURSY)

Tak prowadzone zajęcia pozwalają na analizę problemową utworów, dyskusję, twórczą interpretację tekstów, wymianę poglądów, wiedzy. Zapewniają niektórym  lepsze efekty nauczania niż indywidualne korepetycje, a także kursy w większych grupach ( bardziej masowe i przypominające naukę w szkole). Mogę bowiem poznać dogłębnie potrzeby każdego ucznia i dostosować się do nich, a jednocześnie grupa zapewnia możliwość wymiany poglądów, zdrową rywalizację i wzajemną motywację do pracy.

Cena zajęć zależy od ilości uczniów  w grupie i maleje wraz z jej powiększaniem się, od 30 zł za godzinę, w przypadku dwóch osób, w dół). Do negocjacji!


3. NAUCZAM RÓWNIEŻ WYKORZYSTUJĄC SKYPE'A (INDYWIDUALNIE I W GRUPACH)

Pierwsze eksperymenty w tej dziedzinie mam już za sobą. Jedna osoba tak przygotowywana zdała ustna maturę na 100 %, druga na  powyżej  90 % możliwych do zdobycia  punktów. Zatem jest to też metoda efektywna, polecana tym, którzy oszczędzają czas albo nie lubią kontaktu bezpośredniego, czy po prostu  - moim fanom w całej Polsce i nie tylko. W tym wypadku też można tworzyć dowolne grupy.

Cena zależy od ilości uczniów uczących się jednocześnie i maleje wraz z powiększaniem się grupy, od 30 zł za godzinę zegarową , przypadku grupy dwuosobowej.  Do negocjacji!

Programy kursów

Zajęcia będą się odbywać w ustalonym przez uczniów lub ucznia (w przypadku korepetycji indywidualnych) rytmie pracy (ilości godzin) oraz w ustalonym wspólnie terminie spotkań. Grupy powstają na bieżąco (od dwuosobowych do pięcioosobowych).

Podstawowy zakres przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego (matura pisemna) to między innymi:

 • powtórzenie treści i problematyki lektur, (zgodnie z potrzebami ucznia!),
 • przyswojenie wybranych zagadnień z zakresu teorii literatury (analiza i interpretacja dzieła literackiego, środki stylistyczne, rodzaje i gatunki  literackie, typy liryki),
 • powtórzenie wiadomości o epokach, nurtach filozoficznych oraz prądach literackich,
 • warsztaty praktyczne dotyczące pisania tekstu własnego (np. rozprawki, eseju), dostosowane w pełni do umiejętności i zdolności ucznia, ćwiczące umiejętność analiz utworów (w tym np. lirycznego), doskonalące rozumienie czytanego tekstu (odpowiedzi na pytania do tekstu), między innymi:
  • rozumienie tematu,
  • wybór tematu,
  • tworzenie tezy,
  • gromadzenie przykładów z literatury oraz tekstów kultury,
  • gromadzenie argumentów z literatury oraz tekstów kultury,
  • ćwiczenie poprawności językowej (pisanie wypracowań z uwzględnieniem wskazówek dotyczących stylu językowego ucznia),
  • uzupełnienie wiedzy z zakresu kultury języka (potrzebne przy odpowiedziach na pytania do tekstu np. funkcje tekstów językowych),
  • ćwiczenie umiejętności koncentracji na pracy z tekstem.
 • przekazanie  podstawowych wiadomości z zakresu ogólnie pojętej kultury oraz inspirowanie do rozwoju w tym kierunku, (dostosowane też do zainteresowań ucznia :) ),
 • wspólne tworzenie tzw. motywów z literatury i sztuki, (np. motyw lotu, motyw artysty itp.)
 • program nauczania jest zawsze dostosowany do potrzeb uczniów i z nimi ustalany (każdy wie, jakie ma braki w wiedzy oraz umiejętnościach i czego oczekuje od nauczyciela).


Podstawowy zakres przygotowania do egzaminu maturalnego (matury ustna) to między innymi:

 • nauka interpretacji tekstu ikonograficznego (obraz, plakat itp.)
 • nauka interpretacji utworu lirycznego, między innymi:
  • nauka rozróżniania typów liryki,
  • nauka określania tematu utworu lirycznego,
  • uzupełnienie wiedzy i umiejętności związanych z rozpoznawaniem środków stylistycznych oraz ich funkcji,
  • nauka określania podmiotu lirycznego i jego emocji,
  • nauka określania sytuacji lirycznej,
 • szkolenie w tworzeniu dłuższych wypowiedzi na dowolne pytania dotyczące literatury,
 • szkolenie w tworzeniu  dłuższych wypowiedzi związanych z tzw. zagadnieniami językowymi,
 • szkolenie w  zakresie wykorzystywania sygnałów niewerbalnych przy ustnej wypowiedzi, (głos, gesty, spojrzenie),
 • praktyczne ćwiczenia w mówieniu z zastosowaniem zdobytej wiedzy oraz umiejętności,
 • program dostosowany jest w pełni do potrzeb uczniów i z nimi wspólnie ustalany.

Nauczyciel prowadzący

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studium Public Relations w WSB w Toruniu (wiedza przydatna przy nauce wystąpień publicznych).  Pracowałam w różnych typach szkół przez 12 lat.  Uczyłam języka polskiego, kultury języka polskiego oraz retoryki dziennikarskiej. Od  ponad dziesięciu lat przygotowuję  do matury z języka polskiego z ogromnym powodzeniem. Moi uczniowie osiągają zwykle  wyniki  powyżej  80% możliwych do zdobycia punktów zarówno w przypadku matury na poziome  rozszerzonym, jak i podstawowym.  Najlepsi zdają  maturę pisemną  na ponad 100% możliwych do zdobycia punktów.

Jako nauczyciel-indywidualista i pasjonat zdecydowałam się działać na własny rachunek. Tajemnica mojego sukcesu tkwi w tym, że  lubię swoją profesję i oddaję się jej w pełni. Traktuję każdego ucznia całkowicie indywidualnie i potrafię dostosować się do jego potrzeb. Uważam, że każdy może odnosić sukcesy w szkole, jeśli tylko nauka stanie się dla niego przyjemnym wyzwaniem, a wzbudzona odpowiednio wiara w siebie pchać będzie do skutecznych, szybko owocujących, działań. Na moich zajęciach udowodnię, że przygotowanie do egzaminów  może być przyjemnym zadaniem.  Osoba, która do mnie trafi może być pewna  uczciwego i pełnego wykorzystania czasu na sprawny przekaz wiadomości oraz rozwój umiejętności. Trzymam się dewizy: prostą drogą do celu z uśmiechem na twarzy.

Od kilku lat prowadzę kanał edukacyjny na You Tube. Pomysł zrodził się nagle i spontanicznie został wprowadzony w życie. Pierwsze, niezwykle pozytywne komentarze sprawiły, że kontynuowałam tę formę nauczania z ogromną satysfakcją. Starałam się robić to coraz lepiej zarówno od strony technicznej, merytorycznej, jak i po prostu - wizerunkowej. Ogromnie duża ilość bardzo pozytywnych komentarzy, podziękowań, listów pisanych do mnie na różne sposoby – wszystko to motywowało mnie niesamowicie. Mam nadzieję, że na bieżąco ulepszam formę i treść swoich filmików edukacyjnych. Polecam!

Moim hobby jest pisarstwo. W wolnych chwilach piszę opowiadania i powieści.

Opinie

Dane kontaktowe

Proszę osoby zainteresowane kursem o kontakt.

YUPPIE - Marlena Ledzianowska

ul. Podchorążych 4a/ 19, 87-100 Toruń

tel. 601 141 220

e-mail: marlena140

Dzwońcie śmiało! Zapraszam serdecznie.

Nr konta: PL 761160  2202 0000 0001  6768  5179

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.